ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกับกิจกรรม โปรโมชั่นจุใจ ได้ 2 ต่อ ต้อนรับวันแม่

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกับกิจกรรม โปรโมชั่นจุใจ ได้ 2 ต่อ ต้อนรับวันแม่

 

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจากกิจกรรม โปรโมชั่นจุใจ ได้ 2 ต่อ ต้อนรับวันแม่

ระยะเวลากิจกรรม 16 ก.ค. - 31 ส.ค. 2018

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจำนวน 2 ท่าน

เตาอบไฟฟ้า SHARP ขนาด 42 ลิตร รุ่น EO-42K มูลค่ารางวัลละ 4,390 บาท จำนวน 2 รางวัล

1.คุณ สุดใจ สืบสุทธิวงศ์

2.คุณ Thongsuk Suwannaphol

 

การรับของรางวัล  

  1. ผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิภายในวันนี้ 19 ก.ย. 18  ทาง Line@: @winnerandco 
  2. โดยจะต้องมารับสินค้าด้วยตนเองภายในวันที่ 28 ก.ย. 18                  
  3. ผู้โชคดีต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) สถานที่รับของรางวัล Winner Group Enterprise Plc. เลขที่ 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 21 ห้อง 214-219 ถนน สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2675-6525-31
  1. หากผู้โชคดีไม่มารับของรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด นับจากวันที่ประกาศผลจะถือว่าสละสิทธิ์
  2. หากไม่สามารถเดินทางมารับของรางวัลได้ด้วยตนเอง ทางผู้โชคดีจะต้องมอบอำนาจให้ตัวแทนมารับของรางวัล พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนทั้งของผู้โชคดี และผู้รับมอบอำนาจ
  3. ผู้โชคดีได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ

 


Sorry, there are no products matching your search.