ประกาศรายชื่อผู้ได้รับบัตรคอนเสิร์ต

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับบัตรคอนเสิร์ต

คุณธนะศักดิ์ คิดประเสริฐศรี   086-321-05xx

คุณChanop Buranatrakul    062-782-65xx

คุณCHATREE FAN                092-446-54xx

 

-รายชื่อสำรอง 3 ท่าน

สำรองลำดับที่ 1

คุณณัฐกานต์ เลิศกมลมาลย์   094-898-08xx

สำรองลำดับที่ 2

คุณนิรุตติ ทองดารา               062-979-19xx

สำรองลำดับที่ 3

คุณNick Mz                         082-892-92xx

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

ผู้โชคดีตัวจริง และผู้โชคดีสำรอง แจ้งรับสิทธิ์รับรางวัลทาง Inbox Page Nature Valley Thailand (https://www.facebook.com/NatureValleyThailand/) ภายวันที่ 25 ก.พ. 2019 หากไม่แจ้งรับสิทธิ์ภายในวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

• รายชื่อสำรอง สามารถแจ้งสิทธิ์ได้เลย ถึงวันที่ 25 ก.พ. 2019 และถ้าได้รับสิทธิ์ ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์อีกครั้ง

ู้โชคดีที่ได้รับการยืนยันสิทธิ์รับรางวัลจากทางเจ้าหน้าที่ต้องเดินทางเข้ามารับรางวัลภายในวันที่ 4 มี.ค. 2019 หากผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางมารับรางวัลหรือมอบอำนาจได้จะถือว่าสละสิทธิ์ (รับรางวัลได้เฉพาะวันทำการเท่านั้น)

กรณีของรางวัลมีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาท ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 5% จากมูลค่าของรางวัล 

ทางผู้โชคดีต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัล 

หากไม่สามารถเดินทางมารับของรางวัลได้ด้วยตนเอง ทางผู้โชคดีจะต้องมอบอำนาจให้ตัวแทนมารับของรางวัล พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนทั้งของผู้โชคดี และผู้รับมอบอำนาจ

ทางผู้จัดกิจกรรมจะไม่ได้รับประกันความชำรุดเสียหายของของรางวัล ไม่ว่ากรณีใดๆ 

การคัดเลือกผู้โชคดีจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

ของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สถานที่รับของรางวัล Winner Group Enterprise Plc. เลขที่ 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 21 ห้อง 214-219 ถนน สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 091-889-8465


Sorry, there are no products matching your search.