Igreca Dry Whole Egg Powder 25 Kg

Igreca Dry Whole Egg Powder 25 Kg

  • 18,000.00 ฿


Igreca Dry Whole Egg Powder 25 Kg

วิธีใช้: ใช้สำหรับทำอาหาร เส้นอุด้ง ลูกชิ้น ผสมในแป้งเพิ่มความนืด (ผสมไข่ 1 ส่วน ต่อ น้ำ 7 ส่วน) 

การเก็บรักษา: เก็บที่อุณหภูมิห้องปกติ ห่างจากแสงแดด และความร้อน เก็บได้นาน 36 เดือน"


We Also Recommend