Osterberg Strawberry Shortcake Topping 1L

Osterberg Strawberry Shortcake Topping 1L

  • 268.00 ฿


OSTERBERG ซอสสตรอเบอร์รี่ชอร์ตเค้ก 1L

วิธีการใช้: สามารถผสมทำเป็นเครื่องดื่มและซอสสำหรับเบเกอรี่

การรักษา: สามารถจัดเก็บได้ที่อุณหภูมิ Air condition 25 องศาเซลเซียส หลังจากเปิดใช้งานแล้ว เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส อยู่ได้นาน 2 สัปดาห์


We Also Recommend