Gemez Suki Noodle Snack Soy Sauce And Chicken Flavor 90g (30gx3)1 กล่อง มี 12 แพ็ค

Gemez Suki Noodle Snack Soy Sauce And Chicken Flavor 90g (30gx3)1 กล่อง มี 12 แพ็ค

  • 360.00 ฿


Gemez Suki ขนมบะหมี่กรอบปรุงรสไก่ 90g (30gx3)1 กล่อง มี 12 แพ็ค

-        ขนมบะหมี่กรอบปรุงรสไก่ และซอสถั่วเหลือง

-        บะหมี่กรอบสไตล์ญี่ปุ่นในแบบเส้นฝอยเส้นฝอย รับประทานเป็นของว่างทานง่าย อร่อยได้ทุกที่

-        อายุเต็มสินค้า 365 วัน

-        แหล่งผลิตจากอินโดนีเซีย

 


We Also Recommend