การจัดส่ง

ระบบใช้เวลา 1-3 วันทำการ เพื่อประมวลผลรายการสั่งซื้อ เมื่อรายการสั่งซื้อได้รับการยืนยันแล้วจะถูกจัดส่งออกจากคลังสินค้าภายใน 3-7 วันทำการ ไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

บริการจัดส่ง

รายการสั่งซื้อทั้งหมดภายในประเทศจะถูกจัดส่งผ่าน บริษัท เอสซีจี เอ็กซ์เพรส จำกัด และ บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งอาจจะมีบางรายการที่ถูกจัดส่งผ่านขนส่งของบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อจึงจำเป็นสำหรับการจัดส่ง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้องแล้ว

ติดตามสถานะจัดส่ง

เมื่อสินค้าถูกจัดส่ง ผู้สั่งซื้อจะได้รับอีเมลยืนยันพร้อมหมายเลขติดตามสถานะสินค้า หรือเช็กสินค้าผ่านทางหน้าเว็บไซต์ Winner&Co

บริการล่าช้า

กรณีที่ทางบริษัทได้จัดส่งสินค้าออกไปยังบริษัทขนส่งแล้ว ทางบริษัทจะไม่ได้รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการจัดส่งที่ไม่คาดคิดซึ่งเกิดจากสถานการณ์ต่างๆ เช่น สภาพอากาศเลวร้ายหรือภัยธรรมชาติ รบกวนลูกค้าติดต่อ บริษัท เอสซีจี เอ็กซ์เพรส จำกัด และ บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด  โดยตรงหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานะการจัดส่งของสินค้า

การจัดส่งล้มเหลว & การส่งคืนสินค้า

ในกรณีที่ บริษัท เอสซีจี เอ็กซ์เพรส จำกัด และ บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้เนื่องจากลูกค้าป้อนที่อยู่ เบอร์ติดต่อไม่ถูกต้อง  หรือบริษัทขนส่งพยายามเข้าถึงลูกค้าที่รับของไม่สำเร็จหลายครั้ง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในการชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า ในกรณีเช่นนี้ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทั้งหมด